اداری
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اداری
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي

-      
دریافت و ثبت کلیه اطلاعات و احکام کلیه کارکنان به نحوی که اطلاعات جامع و دقیقی از آمار و اطلاعات پرسنلی جمع آوری شده
-       پاسخ به نامه های استانداری و مکاتبات سایر ارگان ها در خصوص تحول اداری و آمار و اطلاعات سالانه شهرداری، استانداری و ...
-       دریافت تعهدنامه دستیاران آموزشی و ارسال به منابع انسانی دانشگاه
-       انجام امور مربوط به سایت کارمند ایران به کمک مراکز و واحدها و ثبت احکام مربوط به کارکنان مرکز شیراز و استان، توجیه مراکز و واحدها و ارتباط با استانداری تا زمان اتمام کار و بسته شدن سایت در طی دو ماه
-       اخذ مدارک دستیاران و ارسال به تهران، اعلام شروع به کار آنها به منابع انسانی دانشگاه و پیگیری امور مربوط به دستیاران تا پیش از صدور قرارداد
-       انجام امور مربوط به نقل و انتقال و مأموریت کارکنان و اعضاء هیات علمی
-       همکاری در انعکاس اطلاعات و ... با ادارات و افرادی که استانداری جهت جمع آوری آمار و اطلاعات دانشگاه معرفی نموده است
-       ثبت درخواست و مکاتبه جهت همکارانی که درخواست استفاده از مهمانسرا را دارند
-       جمع آوری فرم اطلاعات امکانات و تجهیزات مراکز و واحدهای تحت پوشش
-       حضور و غیاب کارکنان و اعلام مانده مرخصی کارکنان مرکز شیراز و استان و جمع آوری مانده مرخصی کارکنان استان و ارسال به سازمان مرکزی جهت ثبت در پرونده پرسنلی
-       اعلام انصراف، تسویه حساب، قطع همکاری کارکنان استان و مرکز شیراز به منابع انسانی دانشگاه جهت حذف از لیست کارکنان
-       ارسال مدارک فرزندان شهید به منابع انسانی دانشگاه جهت تبدیل وضعیت
-       ارسال اسامی فرزندان جانباز بالای 50 درصد و مدارک نامبردگان به منابع انسانی دانشگاه
-       دریافت اطلاعات و اسامی اعضاء هیات علمی که در آزمون دکتری سال 90 در مرحله اول پذیرفته شده اند و ارسال به سازمان مرکزی جهت استفاده از سهمیه مربی
-       صدور گواهی اشتغال به کار جهت همکاران
-       صدور نامه های سوء پیشینه و صحت مزاج جهت همکاران جدید الورود و اعضاء هیات علمی
-       ثبت مأموریت همکارانی که از دستگاه های دیگر به دانشگاه مأمور شده اند و اعلام به تهران جهت تمدید مأموریت نامبردگان
-       ارسال چارت سازمانی به سازمان مرکزی
-       دریافت اطلاعات جهت واحدهایی که قابلیت تبدیل به مراکز را دارند و ارسال به سازمان مرکزی
-       دریافت اطلاعات و مشخصات مسئولین دانشگاه و مدیران پایه و میانی
-       گزارش اضافه کار کارکنان و ارسال جهت پرداخت اضافه کار پس از طی مراحل قانونی
-       ارسال، تفکیک احکام، نوشتن نامه های حق اولاد و مدرک تحصیلی و تأییدیه تحصیلی
-       صدور قرارداد کارکنان قراردادی سال 1391
-       ارسال درخواست اشتغال و نامه نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به سازمان مرکزی
-       دریافت نیازهای آموزشی کارکنان استان و ارسال به استانداری و اعلام به مراکز و واحدها جهت برگزاری دوره
-       جمع آوری و ارسال کارکنان فاقد مسکن
-       پاسخ به شکایات مردمی به استانداری و ریاست جمهوری در خصوص اشتغال
-       ورود اطلاعات کارکنان قراردادی و هیات مؤسس و بلاتکلیف استان در سایت جامع منابع انسانی دانشگاه
-       شرکت در جلسه دوره توجیهی تحویل سیستم کارگزینی دوران و آموزش های لازم و وارد نمودن اطلاعات کارکنان قراردادی
-       ارسال پرونده افراد معرفی شده از سوی گزینش
-       تهیه فرم جهت ضابطه مند نمودن اضافه کار کیفی
-       برگزاری کارگاه های آموزشی به تفکیک در هر مرکز و واحد
-       آماده سازی زمینه گزینش کارکنان قراردادی، پیمانی و رسمی آزمایشی
-       پیگیری امور مربوط به ساختمان 20 متری سینما سعدی جهت مهمانسرا
-       پیگیری امور مربوط به دفاتر پیشخوان دولت
-       ارسال فرم ارزشیابی کارکنان قراردادی
-       ارسال فرم ارزشیابی کارکنان رسمی و پیمانی
-       پیگیری تمدید قرارداد اعضاء هیات علمی قراردادی و پیمانی
-       تهیه و ارسال لیست نگهبانی مورد نیاز مراکز و واحدها
-       صدور و پیگیری کلیه اصلاحیه های فوق العاده ویژه هیات علمی استان
-       ارسال و پیگیری تأییدیه تحصیلی همکاران
-       تهیه و ارسال فرم شناسنامه آموزشی کارکنان
-       ارسال نامه تعیین صندوق بازنشستگی همکاران به سازمان مرکزی
-       تهیه لیست کشیک کارکنان و ارسال به سازمان مرکزی و استانداری
-       پیگیری و هماهنگی جهت نشست فرهنگی
-       تهیه برگ درخواست و قبوض انبار و اموال کلیه اسناد تنخواه گردان
-       انبارداری ستاد استان
-       صدور اصلاحیه قرارداد اعضاء هیات علمی
-       صدور قرارداد اعضاء هیات علمی
-       پیگیری امور واحدهایی که شرایط تبدیل وضعیت به مرکز را دارند
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما