فناوری اطلاعات
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
عملكرد حوزه فناوري اطلاعات (IT) سال 1390
 
اولين استان در راه اندازي اينترانت در 12 مركز و واحد دانشگاه پيام نور استان فارس
راه اندازي فيبرنوري دربرخي ازمراكز واحدها استان
برقراري ارتباط تلفن به صورت داخلي بين ساختمان مديريت استان با برخي ازمراكز و واحدها بر روي بستر اينترانت
سازماندهي و كنترل تمامي سيستم هاي كامپيوتربه تفكيك سخت افزار و نرم افزار
ارتقاء سرعت اينترنت و اينترانت در تمامي مراكز و واحدها
خريد و ارتقاءسيستم هاي كامپيوتر(اسكنر،پرينتر،ديتا پروژكتور،لپ تاپ...)، خريد سيستم ويدئوكنفرانس
راه اندازي نرم افزار مديريت و كنترل شبكه lan acconting
نظارت بر خريد تجهيزات در حوزه فناوري اطلاعات
توسعه فعاليت هاي الكترونيكي وراه اندازي اتوماسيون اداري در دانشگاه پيام نور استان فارس
برگزاري جلسات تمامي حوزه ها بصورت ويدئوكنفرانس با سازمان مركزي  
خريداري و نصب آنتي ويروس بر روي كامپيوتردانشگاه پيام نور استان فارس
ارتباط و برگزاري جلسات روساي مراكز و واحدهاي به صورت الكترونيكي با استان
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما