كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
تاريخچه تاسيس دانشگاه پيام نور در فارس
دانشگاه پيام نور درسال 1368 براي اولين بار دراستان فارس در شهر شيراز راه اندازي شد و پس از آن درشهرستانهاي جهرم وآباده نيز مراكز اين دانشگاه شروع به كار نمود. تا سال 1385 تعداد مراكز دانشگاه پيام نور به 18 مركز افزايش يافت. اما با شروع به كار دولت نهم وتوجه ويژه شخص رئيس جمهور به توسعه آموزش عالي وتلاشهاي بي شائبه دكتر موغلي رئيس دانشگاه پيام نوراستان فارس شمار مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور دراين استان تا بهمن ماه سال جاري به 42 مركز/واحد رسيد كه خوشبختانه با راه اندازي اين مراكز شعار دانشگاه با عنوان آموزش براي همه ،همه جا وهمه وقت محقق گرديد. امروز هيچ جوان استان فارسي حتي درمناطق دورافتاده از آموزش عالي محروم نيست و با تحقق شعار مهم آموزش براي همه،همه جا وهمه وقت ، جوانان اكثر مناطق استان در محل زندگي خود با فراغ خاطر و درآغوش خانواده خود به تحصيل مشغولند كه اين امر علاوه برجلوگيري از مهاجرت به شهرهاي ديگر، مشكلات اياب وذهاب و... را نيز برطرف نموده است.
 
معرفي دانشگاه پيام نور استان فارس
دانشگاه پيام نور استان فارس داراي 47مركز وواحد مي باشد كه از لحاظ تعداد دانشجويي با 73هزار دانشجو در سه مقطع كارشناسي ،كارشناسي ارشد و كارداني به كارشناسي به عنوان سومين استان كشور از لحاظ جمعيت دانشجويي محسوب مي شود. درحال حاضر دانشجويان اين دانشگاه در 74رشته مشغول به تحصيلند كه 230عضو هيئت علمي به همراه بيش از 3000استاد مدعو وظيفه رفع اشكالات آموزشي دانشجويان را برعهده دارند. 
تعداد دانشجويان
هم اكنون بيش از 74 هزار دانشجوي دانشگاه پيام نور در فارس به تحصيل مشغولند كه اين ميزان نسبت به تعداد دانشجويان در سال85 (24هزار نفر) نشانگر رشد 212 درصدي است. كه اين ميزان موجب گرديده كه دانشگاه پيام نور استان فارس در رتبه سوم كشور درجذب دانشجو قرار گيرد.
تعداد اعضاي هيئت علمي
220عضو علمي به همراه 2200 مدرس وظيفه خطير تدريس در اين استان را برعهده دارند. نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه پيام نور يك به 350 است كه در برنامه پنجم اين رقم به يك به 150 خواهد رسيد.
تحصيلات تكميلي
بر اساس نتايج آزمون كارشناسي ارشد در رشته‌هاي مختلف سهم دانشگاه‌ها به ترتيب قبولي شامل دانشگاه دولتي، دانشگاه غير انتفاعي، دانشگاه پيام نور و دانشگاه آزاد است كه فاصله دانشگاه پيام نور از غير انتفاعي در اين نتايج بسيار كم است.
در حال حاضر حدود 20 درصد از دانشجويان دانشگاه پيام نور در مقطع تحصيلات تكميلي مشغول به تحصيل هستند و در نظر داريم تا اين رقم را به 30 درصد افزايش دهيم. در مركز استان فارس 9 رشته كارشناسي ارشد فعال است.گفتني است براي نخستين بار زمينه پذيرش دانشجوي دوره هاي دكتراي تخصصي نيز در برخي رشته ها فراهم شده كه تمامي مقدمات آن انجام شده است.
نگاهي به فعاليت هاي دانشگاه پيام نور استان فارس در6سال اخير
توسعه آموزش عالي در مناطق محروم وشكستن سد كنكور دستاورد دانشگاه پيام نور فارس
دانشگاه پيام نور به عنوان بزرگترين دانشگاه دولتي ايران وابردانشگاه جهان اسلام با تحصيل بيش از 1ميليون و 300هزار نفر دانشجو ،نقش مهمي در توسعه علم ايفا مي كند. دراستان فارس نيز دانشگاه پيام نور در سال 1368 در شهرهاي آباده،شيراز وجهرم فعاليت خودرا آغاز نمود كه در حال حاضر بيش از 73هزار دانشجو در47شهرفارس دراين دانشگاه مشغول به تحصيلند.
اين دانشگاه كه هم اكنون بيشترين تعداد دانشجويان دانشگاههاي دولتي استان را به خود اختصاص داده است حجم عظيمي از توسعه كمي و كيفي خود را در دولتهاي نهم و دهم شاهد بوده است.
 
 
افتخار در شكستن سد كنكور
با رويكرد عدالت محوري دولت در حوزه آموزش عالي مبتني برايجاد دسترسي آسان به تحصيل براي همه و ايجاد عدالت آموزشي،وظيفه خطير حذف كنكور برعهده دانشگاه پيام نور گذاشته شد كه خوشبختانه با تلاش هاي صورت گرفته در حال حاضر سد كنكور شكسته شده و زمينه تحصيل آسان داوطلبان فراهم شده است..اگر چه درسالهاي گذشته توسعه آموزش عالي دولتي دراستان فارس با كندي صورت گرفته و بعضاَ شاهد عدم توسعه آموزش عالي در استان بوديم اما خوشبختانه دانشگاه پيام نور با توسعه مراكز وواحدهاي خود در طي اين چند سال اين خلاء آموزشي را پركرد و شعبه هاي دانشگاه را حتي در دور ترين نقاط استان ايجاد كرد.
 
دسترسي آسان براي تحصيل درمناطق محروم
دانشگاه پيام نور استان فارس با شكستن سد كنكور زمينه تحصيل همه طالبان علم ودانش را دراستان فارس خصوصاً در مناطق محروم،دورافتاده و كم برخوردار استان فراهم كرد به نحوي كه مي توان با افتخار اعلام كرد كه امروز هيچ جوان استان فارسي از تحصيل آسان محروم نيست.
 
افزايش140درصدي تعداد دانشجو
مقايسه آمارهاي دانشجويان در فاصله سال1384 كه دولت نهم فعاليت خود را آغاز كرد با سال90،نشانگر رشد 140درصدي تعداد دانشجويان است .درسال1384 تعداد دانشجويان مشغول به تحصيل دردانشگاه پيام نور استان فارس29207 نفر دانشجو بود كه اين ميزان در سال جاري به 73هزار دانشجو افزايش يافته است. تعداد دانشجويان كارشناسي ارشد نيز از 103 دانشجو در سال 84 به 1651 دانشجو در سال جاري رسيده است.
راه اندازي31واحد جديد دانشگاه درشهرهاي فارس طي6سال
از زمان آغاز به كار فعاليت دانشگاه در استان فارس يعني از سال1368 تا سال1384،تعداد مراكز وواحدهاي دانشگاه پيام نور شهرهاي فارس 16مركز وواحد بود كه اين ميزان در سال 89به 47مركز وواحد افزايش يافته است كه نشان از رشد 293 درصدي دارد.اگر چه ساير شهرهاي فارس هنوز هم متقاضي ايجاد دانشگاه پيام نور هستند اما رويكرد دانشگاه به سمت توسعه فعاليت هاي كيفي است به نحوي كه توسعه كمي آن متوقف شده است.
 
توسعه 160درصدي احداث ساختمانهاي اداري،آموزشي
رشد خيره كننده توسعه فضاهاي ورزشي، اداري وآموزشي و فرهنگي دانشگاه يكي از افتخارات دانشگاه پيام نور استان فارس در توسعه زيرساختها محسوب مي شود.نگاهي به آمارها نشان مي دهد ميزان فضاهاي اين دانشگاه كه در سال 84 رقمي در حدود 55 هزار متر مربع بود هم اكنون به حدود 169 هزار متر مربع رسيده است كه نشانگر رشد 160درصدي آن است. لازم به ذكر است 29هزار و254مترمربع فضاي جديد نيز در دست احداث است كه سال آينده به بهره برداري خواهد رسيد.
 
توسعه كيفيت اولويت اصلي دانشگاه پيام نور
پس از توسعه كمي دانشگاه،توسعه كيفي اين دانشگاه نيز با جديت مورد تاكيد قرار گرفت كه دراين خصوص فعاليت هاي گسترده اي از جمله جذب اعضاي هيئت علمي،خريد تجهيزات آزمايشگاهي ،تجهيز كلاسهاي آموزشي به تجهيزات جديد ديداري و شنيداري،راه اندازي كتابخانه ديجيتال و الكترونيكي نمودن محتواي دروس و.... صورت گرفته است.
 
افزايش تعداد اعضاي هيئت علمي
تعداد اعضاي هيئت علمي استان در سال84 از 42 نفر به 201 نفر در سال 90 رسيده است و اين رشد حدود 5 برابري اساتيد آموزشي عضو علمي نيز يكي از معيارهاي توسعه كيفي است.63عضو جديد هيئت علمي نيز در مرحله جذب قرار گرفته اند.همچنين در فراخوان جديد وزارت علوم 54عضو ديگر نيز اعلام نياز شده است.
 
تعداد مقالات انتشار يافته
مقايسه تعداد مقالات منتشر شده در مجلات علمي پژوهشي نيز قابل توجه است چرا كه در سال 84 فقط 7 مقاله از اساتيد اين دانشگاه در مجلات علمي به چاپ رسيد اما در سال90 به 187 عنوان افزايش يافته است.
 
موفقيت در اجراي مصوبات سفرهاي استاني
دانشگاه پيام نور استان فارس موفق به اجراي بيش از 90درصد مصوبات سفرهاي هيئت محترم وزيران و همچنين سفر پرخير وبركت مقام معظم رهبري به استان فارس شده است.
 
توسعه تحصيلات تكميلي در استان
در حال حاضر 12رشته در مقطع كارشناسي ارشد درشهرهاي شيراز،اوز واستهبان فعال است كه با اخذ مجوزهاي لازم از وزارت علوم از مهرماه آينده بناست 31 رشته جديد نيز در مقطع كارشناسي ارشد در شهرهاي بزرگ فارس راه اندازي شود.
براي راه اندازي 4رشته در مقطع دكترا در مركز شيراز نيز اقدامات لازم صورت گرفت كه اميدواريم در رشته هاي مديريت منابع انساني،فيزيك نظري،رياضي آناليز وآماررياضي از سال آينده پذيرش دانشجوي دكترا در شيراز آغاز شود.
 
برترين استان در امر برگزاري امتحانات
امتحانات در دانشگاه پيام نور يكي از اركان مهم واساسي محسوب مي شود كه به دليل برگزاري متمركز امتحانات از سوي سازمان مركزي از حساسيت ويژه اي برخوردار است. هر امتحان در دانشگاه پيام نور يك كنكور به حساب مي آيد چرا كه سئوالات توسط چندين استاد طرح و استانداردها ي لازم در آن رعايت مي شود. خوشبختانه با تلاشهاي همكاران دانشگاه پيام نور استان فارس،مقام هاي اول و دوم در امر برگزاري امتحانات درسالهاي88و89،متعلق به استان فارس مي باشد كه باعث افتخار است. همچنين اين استان موفق به كسب مقام دوم كشور در رسيدگي به پرونده تخلفات دانشجويي شده است.
 
قبولي دو سوم فارغ التحصيلان پيام نور در كارشناسي ارشد
به دليل شيوه آموزشي خاص دانشگاه پيام نور،تفاوت هاي نظام آموزشي با ساير دانشگاه ها و متكي بودن دانشجو به خود، توان علمي فارغ التحصيلان پيام نور بالاتر از ساير دانشجويان است.اين ادعا در آمار پذيرفته شدگان در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا به خوبي قابل مشاهده است. بنابر اعلام سازمان سنجش بيش از دو سوم پذيرفته شدگان در كارشناسي ارشد،فارغ التحصيلان دانشگاه پيام نور هستند.
 
كسب 46مقام قهرماني در عرصه فعاليت هاي ورزشي
كسب 46 مقام قهرماني ونايب قهرماني و كسب ده ها مدال در ليگ ها، مسابقات و المپيادهاي فرهنگي ورزشي،ملي و رقابت هاي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در4 سال اخير آماري است كه به واسطه توجه دانشگاه پيام نور استان فارس به بعد كيفيت آموزشي و توجه به پرورش استعدادهاي جوانان واهميت به مسائل فرهنگي و ورزشي به دست آمده است.
 
ارتقاء كمي و كيفي فعاليتهاي فرهنگي و اجتماعي
دانشجويان دانشگاه پيام نور در عرصه فرهنگي و اجتماعي حضوري شايسته دارند به گونه اي كه در حال حاضر با 143 انجمن علمي دانشجويي و 90 كانون فرهنگي ، هنري و همچنين تعداد 44 تشكل اسلامي فعاليت چشمگيري داشته اند . ضمناً انتشار حدود 80 عنوان نشريه دانشجويي با زمينه هاي مختلف علمي ، فرهنگي ، اجتماعي و سياسي در مراكز و واحدهاي استان نيز مؤيد تلاشهاي علمي و فرهنگي دانشجويان دانشگاه پيام نور استان مي باشد . شايان ذكر است شركت در جشنواره هاي قرآني و كسب عناوين و رتبه هاي مختلف در اين مسابقات از جايگاه ويژه اي در فعاليتهاي فرهنگي استان برخوردار است
 
دانشجويان پيام نور پيشرو در اختراعات و نوآوري
دانشجويان اين دانشگاه در سالهاي اخير موفق به ثبت بيش از 50اختراع شده اند كه بسياري از آنها در جشنواره هاي كشوري و بعضا خارج از كشور داراي مقام هاي متعددي شده اند.دانشجويان پيام نور با اتكا به توانمندي خود شعار ما مي توانيم را به منصه ظهور گذاشته اند كه موفقيت هاي آنان در ابعاد مختلف،مويد اين مسئله است.
 
راه اندازي دوره هاي آموزش الكترونيكي به جاي شيوه سنتي
حركت به سمت آموزش مجازي يا الكترونيكي در دانشگاه پيام نور با جديت آغاز شده است به نحوي كه اكنون دانشگاه پيام نور مقام اول راه اندازي دوره هاي كارشناسي ارشد الكترونيك را با 4هزار دانشجو در 90رشته دركشور كسب كرده است كه در استان فارس نيز7 رشته به صورت آموزش الكترونيكي با بيش از200دانشجو فعال است.
با اقدامات صورت گرفته در آينده نزديك آموزش هاي دانشگاه پيام نور از حالت سنتي خارج و به سمت الكترونيكي در همه مقاطع تحصيلي خصوصاً در مقطع كارشناسي نيز پيش خواهد رفت.
الكترونيكي شدن همه امور دانشجويان
دانشگاه پيام نور همزمان با توسعه دولت الكترونيك در اين وادي گام هاي محكمي برداشته است به نحوي كه موفق شده است بسياري از فعاليت هاي خود را الكترونيكي نمايد. درحال حاضر كليه امور مرتبط با دانشجو از جمله ثبت نام،انتخاب واحد،اعلام نمره،واريز شهريه و... به صورت الكترونيكي و از طريق سامانه گلستان صورت مي گيرد. در ساير امور نيز با راه اندازي سامانه هاي سفير،پيامك،و... به سوي الكترونيكي شدن گام هاي خوبي برداشته شده است.
حركت به سمت دولت الكترونيك و حذف كاغذ
در راستاي توسعه ارتباطات الكترونيك در دانشگاه پيام نور استان فارس اقدامات خوبي صورت گرفته است كه از جمله آنها مي توان به راه اندازي اتوماسيون اداري واتصال به همه استانها، ايجاد سايت هاي اينترنتي در 44مركز وواحد دانشگاه،ايجاد پل هاي ارتباطي ارتباط مستقيم با رئيس استان از طريق تلفن همراه،پيامك،ايميل و فرم در سايت استان، راه اندازي تلفن گويا،الكترونيكي شدن فاكس ها، راه اندازي سامانه پيامك درهمه مراكز وواحدها،ايجاد جامعه مجازي براي پاسخگويي به سئوالات همكاران،ايجاد دفترچه تلفن الكترونيك و....اشاره كرد.
فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه پيام نور استان فارس
با توجه به نقش حياتي و مهم تحقيق و پژوهش در توسعه همه جانبه كشور معاونت پژوهشي دانشگاه پيام نور استان فارس در زمينه‌هاي مربوط با تشويق و تقويت اعضاي هيات علمي به انجام طرح‌هاي پژوهشي وانتشار مقاله در مجلات معتبر داخلي و خارجي و تاليف كتاب، شركت در همايش‌‌هاي داخلي و خارجي، برگزاري سمينار و همايش در سطح ملي و كارگاه‌هاي تخصصي اعضاي هيات علمي در رشته‌هاي مختلف و كار آفريني به شرح ذيل اقدام نموده است:
·        تصويب و اجراي:322 عنوان طرح پژوهشي و تحقيقاتي
·        حمايت مالي: 493 عنوان مقاله اعضاي محترم هيات علمي در مجلات معتبر علمي داخلي و خارجي
·        تشويق و چاپ از 698 مقاله در همايش‌هاي معتبر علمي
·        تاليف و ترجمه 85 عنوان كتاب
·         برگزاري 35 كارگاه تخصصي، مهارتي، كاربردي و همايش ملي تخصصي
·        ثبت 35 مورد اختراع
·        برگزيده شدن پژوهشگر برتر كشوري درسال 1390 از بخش رياضي و انتخاب پژوهشگر برتر بخش‌هاي آمار، كتابداري در سطح كل دانشگاه‌هاي پيام نور كشور
·        اقدام جهت دريافت مجوز پژوهشكده و فراهم نمودن امكانات مورد نياز آن
·        برقراري سيستم اطلاع‌رساني الكترونيكي با اعضاي محترم هيات علمي
·        عقد چند مورد تفاهم‌نامه با ساير دانشگاه‌ها و سازمان‌هاي استان
·        همكاري با ساير سازمان‌‌ها در انجام طرح‌هاي تحقيقاتي توسط اعضاي محترم هيات علمي
·        اقدام به راه‌اندازي مركز رشد و كارآفريني با محوريت دانشگاه پيام‌نور مركز شيراز
 
 
بيشتر
 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما