:.
همایش ملی شرکتهای دانش بنیان (فرصت ها و چالش ها و نقش آن در توسعه کشور)
زمان: جمعه 15 بهمن 1395
مكان:
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر