اخبار
1397/4/20 چهارشنبه
اصلاحیه های مهم درخصوص زمان ثبت نام مهمانی، معرفی به استاد

.

1- ارائه درخواست مهمان دانشجویان تا 30/4/97 امکان‌پذیر است.

2-  ثبت درخواست معرفی به استاد در پیش خوان خدمت و ثبت نمره معرفی به استاد از تاریخ 16/4/97 لغایت 16/5/97 تمدید گردید.

3-  امکان درخواست مهمان دانشجویان سایر دانشگاه ها تا تاریخ 15/5/97 تمدید شد.

4-  از تاریخ 13/5/97 لغایت 15/5/97 بررسی درخواست‌های مهمان توسط کاربران مراکز/ واحد ها امکان‌پذیر است.

5-  از تاریخ 13/5/97 لغایت 16/5/97 امکان ثبت انتخاب واحد برای دانشجویان، مراکز، و واحدها فعال است.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر