اخبار
1397/4/10 يكشنبه
اطلاعیه شماره دو طرح ضیافت اندیشه تابستان 97

.

اطلاعیه شماره دو طرح ضیافت اندیشه تابستان 97
مراکز مجری ترم تابستان طبق ابلاغی آموزش استان : در استان فارس مراکز و واحدهای شیراز، داراب، فیروزآباد، مرودشت، فسا،جهرم، صفاشهر، اوز، خرامه، کازرون، لامرد مجری ترم تابستانی مهمان شوند .
در صورتی که دانشجویان از مراکز غیر مجری، متقاضی اخذ درس در ترم
تابستان و یا طرح ضیافت اندیشه دانشجویی هستند باید درخواست
97 به یکی از مراکز مجری 14 لغایت 20 تیرماه مهمانی خود را
ارائه نمایند .

http://farspnu.nahad.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=611&pageid=70377&newsview=540322
روابط عمومی دفتر نهاد رهبری دانشگاه پیام نور استان فارس

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر