اطلاع رسانی
1397/5/13 شنبه
تمدید مهلت ارسال مقالات به دومین کنفرانس علوم و فناوریهای شیمی کاربردی

.

✳ با توجه به درخواست برخی پژوهشگران محترم مهلت ارسال مقالات به دومین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی: حسگرها و زیست حسگرها،
✳ حداکثر تا 18 مردادماه 1397 تمدید گردید.

www.sbsconf.com
✳ @acstconf


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر