اطلاع رسانی
1397/6/18 يكشنبه
دانشگاه پیام نور استان فارس درجایگاه نخست تربیت بدنی دانشگاه پیام نور کشور

.


در جدیدترین ارزیابی عملکرد سال 96 حوزه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور استانها، دانشگاه پیام نور استان فارس با کسب بیشترین امتیاز حائز رتبه اول کشور شد.
محسن کریمی مدیرتربیت بدنی دانشگاه پیام نور استان فارس با اعلام این خبر اظهارداشت: از سوی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه، ارزیابی کامل در بخشهای ورزش قهرمانی،ورزش همگانی،اماکن وتجهیزات ورزشی، تعاملات وارتباطات ورزشی و... صورت گرفت که خوشبختانه استان فارس با کسب 985 امتیاز از 1000امتیاز، موفق به کسب رتبه اول گردید.
وی افزود: ارزیابی عملکرد اداره تربیت بدنی31 استان دانشگاه پیام نور در سال1396 مطابق شاخص های امور کل تربیت بدنی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری انجام شده است.
کریمی با تشکر از حمایت های روسای قدیم و جدید دانشگاه پیام نور استان فارس و همچنین حمایت های دکتر نصیرزاده مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور کشور، ابراز امیدواری کرد روند موفقیت های ورزشی دانشگاه پیام نور استان فارس همچون گذشته ادامه یابد.
دکتر محمد حسن صیف سرپرست دانشگاه پیام نور استان فارس نیزکسب موفقیت تربیت بدنی دانشگاه پیام نور استان فارس در بین استانهای کشور را تبریک گفت.
وی افزود: توسعه ورزش در دانشگاه پیام نور استان فارس هم در بخش توسعه زیرساخت ها وهم در بخش اجرای فعالیت های ورزشی بایستی بیشتر از گذشته دنبال شود.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر