1391/9/20 دوشنبه
 فارس - شیراز - میدان دانشجو- خیابان ساحلی غربی - نبش کوچه 10-مدیریت دانشگاه پیام نور فارس
کدپستی:38565-71436 
تلفن گویا:   07132253161 
ارسال سئوالات و پیشنهادات در شبکه های اجتماعی : 09020401222


wa.me/+989020401222

 

کانالهای اطلاع رسانی در فضای مجازی

گروه های واتساپ:

https://chat.whatsapp.com/Eunet8zQY1k50oO66hSVY7

https://chat.whatsapp.com/E5oJcw1Csin17000RdZoqmhttps://chat.whatsapp.com/KpZ7cQvjQwA9dnaWVD7JBP
https://chat.whatsapp.com/Eaw92D8D6SIHm4kEXeCHVr
https://chat.whatsapp.com/CelNbXdODxc5NkovLG5JSS
https://chat.whatsapp.com/I6an4gle9wdCYNxQfNxHr8
https://chat.whatsapp.com/FKgUBNnMboLF3p5q8mGfUK
https://chat.whatsapp.com/HdkM6O3hxXP3Wjshve88K5
https://chat.whatsapp.com/HFwcQ3qbHnT3OzpNK2ZSZv
https://chat.whatsapp.com/Ij9r87PMLm2Eck6pcFsgtD
https://chat.whatsapp.com/CdXaSzTPrXD3whug2wS4Gh
https://chat.whatsapp.com/KHpQodNM5CqDs8xz48KdwN
https://chat.whatsapp.com/KHpQodNM5CqDs8xz48KdwN
https://chat.whatsapp.com/DtFlvKNQxGv0Y3E257v4da
https://chat.whatsapp.com/DEIBD0OtxD6BnUxgJiMmUA
https://chat.whatsapp.com/Gm6D90XRIw76rIZXZqXRIp
https://chat.whatsapp.com/C53fjOYPMDG24wve9TYdCl
https://chat.whatsapp.com/H874HSoMg6u6vPB4Ir93iV

https://chat.whatsapp.com/E0CkqwDvYMYKVgRYHALNzf

https://chat.whatsapp.com/HN41oxJgYxlF3rEHTQMRFc
https://chat.whatsapp.com/LYEVhS9nqHv245Z0fdDtaL
https://chat.whatsapp.com/CTrLLQlO95lJhwvsAyFsTR
https://chat.whatsapp.com/CjfK3n0ojGyEUSSBcRFuKM

https://chat.whatsapp.com/Ed9zyO3QqSP9rVD6nRXr2S
https://chat.whatsapp.com/Gza7kPw30KKLfJjqy6TA45
https://chat.whatsapp.com/BIn6LNxvFK86EKd0i9Z7Jq
https://chat.whatsapp.com/HFwcQ3qbHnT3OzpNK2ZSZv

https://chat.whatsapp.com/G79gAGJ8qQbIpwVRwBPs34

https://chat.whatsapp.com/Kg5FMmpOYz0B2soCQI4KTE
https://chat.whatsapp.com/CjfK3n0ojGyEUSSBcRFuKM
https://chat.whatsapp.com/I2XdcLdCHN58Ykh1gAVeX7

https://chat.whatsapp.com/CdXaSzTPrXD3whug2wS4Gh
https://chat.whatsapp.com/EFj2KziherU19hnhow460n


https://chat.whatsapp.com/Ij9r87PMLm2Eck6pcFsgtD

https://chat.whatsapp.com/KHpQodNM5CqDs8xz48KdwN

https://chat.whatsapp.com/DtFlvKNQxGv0Y3E257v4da

https://chat.whatsapp.com/CTrLLQlO95lJhwvsAyFsTR

https://chat.whatsapp.com/DEIBD0OtxD6BnUxgJiMmUA

https://chat.whatsapp.com/Gm6D90XRIw76rIZXZqXRIp

https://chat.whatsapp.com/KXSh6YUEQRSEr4D0PhdyR6


https://chat.whatsapp.com/C53fjOYPMDG24wve9TYdCl

https://chat.whatsapp.com/EFj2KziherU19hnhow460n

https://chat.whatsapp.com/E14pmIZtwTg6KJnIJQdvus

https://chat.whatsapp.com/HdkM6O3hxXP3Wjshve88K5

https://chat.whatsapp.com/LYEVhS9nqHv245Z0fdDtaL

https://chat.whatsapp.com/H874HSoMg6u6vPB4Ir93iV

https://chat.whatsapp.com/HN41oxJgYxlF3rEHTQMRFc

https://chat.whatsapp.com/KyVqptqA7fuHBfHuRdXKQ1

 

اینستاگرام:

https://www.instagram.com/farspnu

https://www.instagram.com/fars.pnu


هاتگرام:

tlgrm.in/farspnu

ایتا:

https://eitaa.com/farspnu

سروش:

https://sapp.ir/farspnu

آپارات:

https://www.aparat.com/farspnu