1391/9/20 دوشنبه


     کانالهای اطلاع رسانی در فضای مجازی             


                     سایر شبکه ها و پیام رسان های اجتماعی                             
کانال سروش
https://splus.ir/farspnu


 
کانال ایتا

https://eitaa.com/farspnu 
کانال آپارات

https://www.aparat.com/farspnu


 
کانال بله

https://ble.ir/farspnu


 
کانال روبیکا

https://rubika.ir/farspnu

                 گروه های واتساپ:                                     

https://chat.whatsapp.com/DEIBD0OtxD6BnUxgJiMmUA
https://chat.whatsapp.com/CTrLLQlO95lJhwvsAyFsTR
 https://chat.whatsapp.com/FCSDtaTysXmI7HLVWnhuSn
 https://chat.whatsapp.com/DEIBD0OtxD6BnUxgJiMmUA
https://chat.whatsapp.com/CTrLLQlO95lJhwvsAyFsTR
https://chat.whatsapp.com/CdXaSzTPrXD3whug2wS4Gh
https://chat.whatsapp.com/HN41oxJgYxlF3rEHTQMRFc
https://chat.whatsapp.com/KXSh6YUEQRSEr4D0PhdyR6
https://chat.whatsapp.com/H874HSoMg6u6vPB4Ir93iV
https://chat.whatsapp.com/KyVqptqA7fuHBfHuRdXKQ1
https://chat.whatsapp.com/HFwcQ3qbHnT3OzpNK2ZSZv
https://chat.whatsapp.com/BIn6LNxvFK86EKd0i9Z7Jq
https://chat.whatsapp.com/Ed9zyO3QqSP9rVD6nRXr2S
https://chat.whatsapp.com/KpZ7cQvjQwA9dnaWVD7JBP
https://chat.whatsapp.com/C53fjOYPMDG24wve9TYdCl
https://chat.whatsapp.com/Gm6D90XRIw76rIZXZqXRIp
https://chat.whatsapp.com/Ij9r87PMLm2Eck6pcFsgtD
https://chat.whatsapp.com/G79gAGJ8qQbIpwVRwBPs34
https://chat.whatsapp.com/Eunet8zQY1k50oO66hSVY7
https://chat.whatsapp.com/E0CkqwDvYMYKVgRYHALNzf
https://chat.whatsapp.com/E14pmIZtwTg6KJnIJQdvus
https://chat.whatsapp.com/EFj2KziherU19hnhow460n
https://chat.whatsapp.com/FKgUBNnMboLF3p5q8mGfUK
https://chat.whatsapp.com/DtFlvKNQxGv0Y3E257v4da
https://chat.whatsapp.com/I2XdcLdCHN58Ykh1gAVeX7
https://chat.whatsapp.com/LYEVhS9nqHv245Z0fdDtaL
https://chat.whatsapp.com/I6an4gle9wdCYNxQfNxHr8
https://chat.whatsapp.com/Gza7kPw30KKLfJjqy6TA45
https://chat.whatsapp.com/HdkM6O3hxXP3Wjshve88K5
https://chat.whatsapp.com/Kg5FMmpOYz0B2soCQI4KTE
https://chat.whatsapp.com/CjfK3n0ojGyEUSSBcRFuKM
https://chat.whatsapp.com/KHpQodNM5CqDs8xz48KdwN
https://chat.whatsapp.com/E5oJcw1Csin17000RdZoqm
https://chat.whatsapp.com/Kg5FMmpOYz0B2soCQI4KTE
https://chat.whatsapp.com/Eaw92D8D6SIHm4kEXeCHVr
https://chat.whatsapp.com/I6an4gle9wdCYNxQfNxHr8
https://chat.whatsapp.com/Eaw92D8D6SIHm4kEXeCHVr
https://chat.whatsapp.com/E5oJcw1Csin17000RdZoqm                                    تلفن و آدرس پستی                                              
تلفن گویا:   07132253161 
 فارس - شیراز - میدان دانشجو- خیابان ساحلی غربی - نبش کوچه 10
کدپستی:38565-71436