اطلاعیه ها
1397/10/18 سه‌شنبه
شرط پذیرش مقاله دانشجویان پیام نور برای دفاع از رساله دکتری

.

معاونت پژوهشی دانشگاه پیام نور اعلام کرد:  با عنایت به سوالات و مراجعات مکرر اساتید و دانشجویان محترم در خصوص شرط ارائه حداقل یک مقاله علمی - پژوهشی مورد تأیید وزارتین و یا مقاله ISI موجود در لیست JCR  جهت صدور مجوز دفاع از رساله دکتری، پیرو مکاتبات قبلی این معاونت در این خصوص، حسب تنویر موضوع به استحضار می‌رساند موضوع چاپ مقالهonline   به صورت الکترونیکی و یا کاغذی واجد شماره صفحه بودن مقاله می‌باشد. لذا بدیهی است کلیه دانشجویان دارای مقاله online که مقاله ایشان دارای شماره صفحه است، از شرایط دفاع از رساله دکتری برخوردار می‌باشند.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر