1397/11/17 چهارشنبه
صدهزارمین دانشجو در دانشگاه پیام نور استان فارس فارغ التحصیل شد
صدهزارمین دانشجو در دانشگاه پیام نور استان فارس فارغ التحصیل شد

.


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ