اطلاع رسانی
1397/9/11 يكشنبه
مهلت ثبت درخواست تعيين محل آزمون مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد براي نيمسال اول 98-97 دانشگاه پيام نور تا 11 آذرماه در سامانه گلستان تمديد شد

.

مهلت ثبت درخواست تعيين محل آزمون مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد براي نيمسال اول 98-97 دانشگاه پيام نور  تا 11 آذرماه در سامانه گلستان تمديد شد

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر