اطلاع رسانی
1397/9/12 دوشنبه
ظرفیت برگزاری آزمون های الکترونیک در دانشگاه پیام نور فارس افزایش یافت

.

سرپرست دانشگاه پیام نور استان فارس:

آزمون های استاندارد و همزمان افتخار دانشگاه پیام نور است

*ظرفیت برگزاری آزمون های الکترونیک در دانشگاه پیام نور فارس افزایش یافت

سرپرست دانشگاه پیام‌ نور استان فارس گفت: برگزاری آزمون های استاندارد و همزمان کشوری از افتخارات دانشگاه پیام‌نور است.

دکتر محمدحسن صیف در جمع اعضای ستاد امتحانات دانشگاه پیام نور فارس افزود: نتیجه امتحان در دانشگاه پیام نور، نمود عینی عملکرد واقعی دانشجو است.

وی اضافه کرد: برگزاری امتحانات مطلوب با امنیت کامل همواره به عنوان یک اصل مورد توجه همه ارکان دانشگاه قرار دارد. به نحوی که هر آزمون در این دانشگاه همچون یک کنکور است.

دکتر صیف به برگزاری آزمون های الکترونیکی نیز اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: دانشگاه پیام نور جزء محدود دانشگاه هایی است که امکان برگزاری آزمون های آنلاین و الکترونیکی را دارد.

وی افزود: در نیمسال جاری 16۰ دستگاه رایانه جدید به امکانات موجود اضافه شده که در حال حاضر امکان برگزاری آزمون الکترونیکی برای  45000 نفر/آزمون ایجاد شده است که دانشجو پس از برگزاری آزمون، نمره امتحانی خود را مشاهده می نماید.

در بخش دیگری از این نشست،  دکتر مظلومیان معاون دانشگاه پیام‌نور استان فارس نیز در این نشست گفت: امتحانات در نظام های آموزشی از اهمیت والایی برخوردار است که در حوزه اجرا بایستی با دقت دنبال شود.

وی با اشاره به جایگاه مناسب دانشگاه پیام نور فارس در زمینه برگزاری آزمون ها، اظهار داشت: استان فارس جزء استانهای برتر در برگزاری امتحانات در کشور است.

در ادامه این جلسه پیشنهادات و اقدامات صورت گرفته برای برگزاری هر چه بهتر امتحانات در مراکز و واحدهای دانشگاه تاکید شد.

امتحانات پایان نیمسال اول دانشگاه پیام‌نور از 1 دی ماه آغاز و تا 24 دیماه ادامه خواهد یافت.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر