اطلاع رسانی
1397/9/14 چهارشنبه
تقدير معاون اداري،مالي دانشگاه پيام نور كشور از كارمند وظيفه شناس مركز فيروزآباد

.

حركت خداپسندانه كارمند دانشگاه پيام نور فيروزآباد مبني بر پيدا كردن بسته ۱۹۵ ميليوني و بازگرداندن آن به صاحبش، مورد تقدير معاون اداري مالي دانشگاه پيام نور كشور،امام جمعه فيروزآباد و سرپرست دانشگاه پيام نور استان فارس قرار گرفت.
دكتر عليزاده با صدور پيام تقديري از ابوالفتح رضايي همكار دانشگاه پيام نور فيروزآباد به خاطر روحيه امانتداري،صداقت وپايبندي به اصول اخلاقي وانساني وي، تقدير كرد.
امام جمعه فيروزآباد نيز درخطبه نمازجمعه هفته گذشته اين شهرستان گفت: بايد اين قبيل رفتارها را در جامعه گسترش داد و چنين كارهايي را به فرهنگي فراگير در ميان مردم تبديل كرد.
دكتر صيف سرپرست دانشگاه پيام نور استان فارس نيز ضمن تقدير از اين حركت شايسته كارمند دانشگاه پيام نورفيروزآباد براي وي آرزوي موفقيت هرچه بيشتر كرد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر