اطلاع رسانی
1397/10/16 يكشنبه
رتبه برتر نشریات دانشگاه پیام نور به نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی ومجازی با محوریت دانشگاه پیام نور استان فارس رسید.
رتبه برتر نشریات علمی- پژوهشی دانشگاه پیام نور کشور به استان فارس رسید

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان فارس، نشریه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی طبق نامه شماره 3/18/244709 مورخ 93/12/24 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره 4 موفق به دریافت مجوز علمی- پژوهشی از وزارت علوم گردید و در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISCجزو نشریات دارای ضریب تاثیر Impact Factor شناخته شده و در این پایگاه نمایه گردید.

بنابراین گزارش، این فصلنامه در سامانه نشریات وزارت علوم موفق به دریافت رتبه A و امتیاز  88 (رتبه یک در بین نشریات پیام نور کشور) گردید.

صاحب امتیازاین نشریه دانشگاه پیام نور ،  مدیر مسئول  آن دکتر محمدرضا سرمدی ، سردبیر دکتر حسین زارع ، مدیر داخلی دکتر محمدحسن صیف و دبیر اجرایی اعظم تقی زاده می باشند.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر