اطلاع رسانی
1397/11/8 دوشنبه
حضور پایگاه سیار سازمان انتقال خون در ستاد مدیریت دانشگاه پیام نور استان فارس و اهدای خون تعدادی از همکاران ستاد استان
تبلور انسان دوستي كاركنان ستاد دانشگاه پيام نور استان فارس با اهداي خون

.

انسان دوستي كاركنان ستاد دانشگاه پيام نور استان فارس با اهداي خون تبلور يافت.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور استان فارس، جمعي از كاركنان و مديران ستادي دانشگاه پيام نور استان فارس امروز در يك عمل خيرخواهانه، بخشي از خون خود را اهدا كردند.
براي اولين بار پايگاه سيار سازمان انتقال خون در ستاد مديريت دانشگاه پيام نور استان فارس حاضر و مراحل اهداي خون دراين پايگاه انجام گرفت.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر