اطلاع رسانی
1397/12/18 شنبه
مراسم هفته درختكاري در دانشگاه پيام نور فارس
کاشت درخت در دانشگاه پیام نور شیراز با حضور رییس دانشگاه پيام نور فارس

.

مراسم روز درختكاري با حضور رئيس دانشگاه پيام نور استان فارس، رئيس مركز شيراز،جمعي از مديران ستاد استان، كاركنان واعضاي هيئت علمي و مديران دانشگاه پيام نور مركز شيراز برگزار شد. 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر