اطلاع رسانی
1397/12/27 دوشنبه
دانشجوي دانشگاه پيام نور شيراز برگزيده بخش مستند اجتماعي شانزدهمين جشن تصويرسال وجشنواره فيلم تصويرشد
درخشش دانشجوي شيرازي در جشن تصويرسال

.

<br style="text-align: justify; color: rgb(32, 32, 32); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: irsans; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" /> <span style="-webkit-text-stroke-width:0px; color:#202020; display:inline !important; float:none; font-family:irsans; font-size:13px; font-style:normal; font-variant-caps:normal; font-variant-ligatures:normal; font-weight:400; letter-spacing:normal; orphans:2; text-align:justify; text-decoration-color:initial; text-decoration-style:initial; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:2; word-spacing:0px">به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور شيراز ، حديث فقيري دانشجوي رشته عكاسي دانشگاه پيام نور شيراز ديپلم افتخار بخش عكس هاي مستند اجتماعي شانزدهمين جشن تصويرسال وجشنواره فيلم تصويررا كسب كرد.</span><br style="text-align: justify; color: rgb(32, 32, 32); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: irsans; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" /> <span style="-webkit-text-stroke-width:0px; color:#202020; display:inline !important; float:none; font-family:irsans; font-size:13px; font-style:normal; font-variant-caps:normal; font-variant-ligatures:normal; font-weight:400; letter-spacing:normal; orphans:2; text-align:justify; text-decoration-color:initial; text-decoration-style:initial; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:2; word-spacing:0px">شانزدهمين جشن تصوير و جشنواره فيلم تصوير با حضور نامزدهاي مسابقات اين جشن و پيشكسوتان عكاسي، گرافيك، كاريكاتور و سينما در خانه هنرمندان ايران برگزار شد.</span><br style="text-align: justify; color: rgb(32, 32, 32); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: irsans; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" /> <span style="-webkit-text-stroke-width:0px; color:#202020; display:inline !important; float:none; font-family:irsans; font-size:13px; font-style:normal; font-variant-caps:normal; font-variant-ligatures:normal; font-weight:400; letter-spacing:normal; orphans:2; text-align:justify; text-decoration-color:initial; text-decoration-style:initial; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:2; word-spacing:0px">شانزدهمين دوره ي «جشن تصويرسال» از سوم تا بيست وچهارم اسفندماه 97همچون دوره هاي گذشته در رشته هاي عكاسي، گرافيك، كاريكاتور و فيلم برگزار شد.</span><br style="text-align: justify; color: rgb(32, 32, 32); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: irsans; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" /> <span style="-webkit-text-stroke-width:0px; color:#202020; display:inline !important; float:none; font-family:irsans; font-size:13px; font-style:normal; font-variant-caps:normal; font-variant-ligatures:normal; font-weight:400; letter-spacing:normal; orphans:2; text-align:justify; text-decoration-color:initial; text-decoration-style:initial; text-indent:0px; text-transform:none; white-space:normal; widows:2; word-spacing:0px">گفتني حديث فقيري اولين بانوي شيرازي است كه تاكنون موفق به دريافت اين عنوان شده است .</span>

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر