اطلاع رسانی
1398/2/10 سه‌شنبه
رییس دانشگاه و مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور فارس از واحد سروستان از واحد سروستان بازدید کردند
بازدید رییس دانشگاه و مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور فارس از واحد سروستان

.

رییس دانشگاه و مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور فارس از واحد سروستان از واحد سروستان بازدید کردند

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر