اطلاع رسانی
1398/3/11 شنبه
پس از استعفاي سيروس پاك فطرت عضو سابق شوراي شهر شيراز براي كانديداتوري در انتخابات مجلس،
فارغ التحصيل دانشگاه پيام نور شيراز، رسماً عضو شوراي شهر شيراز شد

.

فارغ التحصيل دانشگاه پيام نور شيراز، رسماً عضو شوراي شهر شيراز شد
 
پس از استعفاي سيروس پاك فطرت عضو سابق شوراي شهر شيراز براي كانديداتوري در انتخابات مجلس، آيين تحليف سعيد نظري فارغ التحصيل رشته مهندسي صنايع دانشگاه پيام نور شيراز به عنوان عضو جديد شوراي شهر شيراز برگزار شد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر