اطلاع رسانی
1398/3/18 شنبه
سرپرست جدیددانشگاه پیام نورکازرون معرفی شد
مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم وجدید دانشگاه پیام نور کازرون برگزارشد

.

در این مراسم دکتر طالبی مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان فارس ، شهادت حجت الاسلام خرسندامام جمعه فقیدکازرون راتسلیت گفت.

وی با تشکر از تلاشهای دکتر جعفری رییس سابق دانشگاه پیام نور کازرون،اظهار امیدواری نمود مسیر پیشرفت و توسعه دانشگاه پیام نور کازرون بیش از گذشته ادامه یابد.

وی اظهارداشت: تحصیل400هزاردانشجو در دانشگاه پیام نور فرصت ویژه رقابتی برای دانشگاه با سایر دانشگاهها را فراهم ساخته است.

وی کاهش تعداد دانشجویان رابه عنوان یکی ازمعضلات نظام آموزش  عالی کشور ذکرکرد و درعین حال تاکیدکرد : بایستی با رویکردهای جذاب و خلاق به دنبال جذب دانشجو باشیم.

طالبی افزود: علاوه بر جذب دانشجو بایستی تکریم انسانی همکاران و ارباب رجوع نیز حفظ شود.

مدیرنظارت وارزیابی دانشگاه پیام نورفارس همچنین ازراه اندازی اپلیکیشن اختصاصی نظارت و ارزیابی استان فارس خبرداد.

خلاقیت در جذب دانشجو، حفظ شان و قداست دانشجو، تعامل با نهادهای شهرستان،صرفه جویی، افزایش درآمدزایی، استفاده از توان خیرین، برگزاری دورههای آموزش های آزاد نیز ازجملهمواردی بود که مدیرنظارت وارزیابی دانشگاه پیام نورفارس برآن تاکیدکرد.

دکتر جعفری رئیس سابق دانشگاه پیام نورکازرون نیز دراین مراسم به بیان گوشه هایی از موفقیتها ودستاوردهای دانشگاه درطول6سال فعالیت خود پرداخت.

وی اظهارداشت:دانشگاه پیام نور کازرون در حال حاضر جز مراکز برتر و پیشرو در زمینه های مختلف از جمله فرهنگی و عمرانی،برگزاری امتحانات، تربیت بدنی و...است.درعین حال اولین مرکزی درسطح استان است که آموزش های آزاد راشروع نمود.

وی به برخی فعالیتهای حوزه درآمدزایی نیز اشاره کردو همچنین یادآور شد:دانشگاه پیامنورکازرون دربرگزاری آزمون سراسری دارای رتبه برترکشوراست.

دکتراحمدی قراچه سرپرست جدیددانشگاه پیام نورکازرون نیز دراین مراسم خواستار تعامل و همکاری همه همکاران برای توسعه دانشگاه پیام نورکازرون شد.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر