اطلاع رسانی
1398/7/13 شنبه
دومین نشست روسای مراکز وواحدهای فارس با استفاده از سیستم lms
تاکید رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس بر استفاده از همه امکانات برای جذب حداکثری دانشجویان

.

رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس بر استفاده از همه امکانات برای جذب حداکثری دانشجویان جدیدالورود تاکید کرد.
دکتر محمدحسن صیف که درجلسه روسای مراکز وواحدهای استان فارس که به صورت ویدئو کنفرانس از طریق سامانه lms برگزار شده بود، اظهارداشت: با تلاش و همت همه همکاران دانشگاه پیام نور در سراسر استان فارس، خوشبختانه بیش از 10هزار نفر در مراکز وواحدهای دانشگاه پیام نور شهرهای فارس به عنوان پذیرفته شده معرفی شدند که مراحل ثبت نام اولیه آنان آغاز شده است.
وی با اشاره به اینکه امروز باید تمام هم و غم تمامی کارکنان دانشگاه پذیرش وجذب دانشجویان جدید باشد، یادآور شد: پس از جذب این دانشجویان ، حفظ آنان با افزایش کیفیت خدمات آموزشی مورد تاکید است.
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر