اطلاع رسانی
1398/8/4 شنبه
دومین جلسه کارگروه ماده 27 قانون الحاق در ستاد دانشگاه پیام نور فارس برگزار شد
بررسی فرآیند واگذاری 6 سوله ورزشی نیمه تمام دانشگاه پیام نور به سرمایه گذاران بخش خصوصی

.

 دومین جلسه کارگروه ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و تبصره 19 قانون بودجه سال 98 در دانشگاه پیام نور استان فارس برگزار شد.

دراین جلسه که با حضور نمایندگانی از ارگان ها و نهادهای عضو کارگروه مربوطه برگزار شده بود، بخشی از پروژه های نیمه تمام دانشگاه پیام نور استان فارس (از محل اعتبارات استانی) مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد فراخوان جذب سرمایه گذار برای این پروژه ها باهماهنگی نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی منتشر شود و سپس نتیجه نهایی در کارگروه مطرح گردد.

 


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر