اطلاع رسانی
1398/8/13 دوشنبه
دانشگاهیان پیام نور فارس در مراسم راهپیمایی 13 آبان روز مبارزه با استکبار
حضور دانشگاهیان پیام نور فارس در مراسم راهپیمایی 13 آبان روز مبارزه با استکبار

.

حضور دانشگاهیان پیام نور فارس در مراسم راهپیمایی 13 آبان روز مبارزه با استکبار

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر