اطلاع رسانی
1399/1/30 شنبه
اطلاعیه دروس معرفی به استاد(تکدرس)
اطلاعیه دروس معرفی به استاد(تکدرس)

.


انتخاب دروس معرفی به استاد (تکدرس) به ترتیب در مقطع کارشناسی حداکثر دو عنوان درس نظری و در مقطع کارشناسی ارشد حداکثر یک عنوان درس نظری است. مطابق تقویم آموزشی استفاده از مزایای دروس معرفی به استاد در نیمسال جاری حداکثر تا 20 اردیبهشت از طریق مراجعه به پیشخوان خدمت در سامانه گلستان امکان پذیر است. برگزاری آزمون این دروس مطابق معمول توسط اساتید انجام می پذیرد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر