اطلاع رسانی
1399/3/20 سه‌شنبه
 اولين دوره مسابقات آمادگي جسماني دانشگاه پيام نور مراكز و واحدهاي استان فارس در بخش دختران و پسران دانشجو در فضاي مجازي برگزار شد.
برگزاري مسابقات آمادگي جسماني دانشجويان دانشگاه پيام نور فارس در فضاي مجازي

.

 اولين دوره مسابقات آمادگي جسماني دانشگاه پيام نور مراكز و واحدهاي استان فارس در بخش دختران و پسران دانشجو در فضاي مجازي برگزار شد.

به گفته كريمي مدير تربيت بدني دانشگاه پيام نور فارس، دراين مسابقات كه توسط هيئت آمادگي جسماني استان فارس بررسي و مورد قضاوت قرار گرفت، دانشجويان مركز شيراز به مقام اول، مركز كازرون به مقام دوم و مركز جهرم به مقام سوم دست يافتند.

دانشجويان دانشگاه پيام نور واحدهاي ني ريز و قير وكارزين نيز مشتركا رتبه چهارم را كسب كردند


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر