اطلاع رسانی
1399/3/25 یکشنبه
شیراز، میزبان مسابقات مجازی کاراته(کاتا) دانشجویان دختر و پسردانشگاه پیام نور کشور
مسابقات قهرمانی کاراته کشور در فضای مجازی به میزبانی استان فارس برگزار می شود.

.

مسابقات قهرمانی کاراته کشور در فضای مجازی به میزبانی استان فارس برگزار می شود.

مدیرتربیت بدنی دانشگاه پیام نور استان فارس گفت : در این مسابقات کاراته (کاتا) که ویژه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های پیام نور کشور است، دانشجویان به صورت مجازی به اجرای کاتا پرداخته و فیلم آن را جهت ارزیابی ارسال می نمایند.

محسن کریمی افزود:  مسابقات در بخش سبکهای کنترلی  برگزار می شود که به صورت امتیاز دهی و تک حذفی خواهد بود که نفرات برتر به دور بعد با همان کاتای ارسالی قضاوت خواهند شد.

برای شرکت در این مسابقات  دانشجویان می بایست  درخواست خود را به مسئول تربیت بدنی دانشگاه خود ارسال نمایند.


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر