اطلاع رسانی
1399/4/25 چهارشنبه
پس از اتمام مهلت انتخاب واحد (27 تیرماه)
زمان تشکیل کلاسهای ترم تابستانی مراکز وواحدهای استان فارس

.


در پاسخ به سئوالات متعدد دانشجویان عزیز مبنی بر زمان تشکیل کلاسهای ترم تابستان و سامانه برگزاری کلاسها به اطلاع می رساند کلاسهای الکترونیکی ، پس از اتمام مهلت انتخاب واحد (27 تیرماه) در سامانه
e.spnu.ac.ir به صورت استانی و متمرکز برای همه دانشجویان مراکز وواحدهای فارس برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر و نحوه ورود به سامانه مذکور پس از پایان انتخاب واحد به اطلاع دانشجویان عزیز خواهد رسید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر