اطلاع رسانی
1399/6/18 سه‌شنبه
مراحل درخواست وام شهریه دانشجویی از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری :
مراحل درخواست وام شهریه دانشجویی در دانشگاه پیام نور

.

مراحل درخواست وام شهریه دانشجویی در دانشگاه پیام نور

وام شهریه از دو طریق قابل دریافت است.

اول: وام صندوق رفاه وزارت علوم (بدون کارمزد و پرداخت 5 ساله - شروع بازپرداخت پس از فارغ التحصیلی)- برای دریافت این وام طبق مراحل زیر اقدام شود.
دوم: وام قرض الحسنه بانکهای مهر ایران و انصار ( بازپرداخت 6 ماهه با کارمزد یک و 4 درصد و بازپرداخت یکساله با کارمزد دو و 8 درصد) -برای دریافت این وام دانشجو بایستی پس از انتخاب واحد به شعب این دو بانک در کل کشور مراجعه نماید.

مبلغ وام اعطایی به سیستم گلستان دانشجو اضافه  می شود و قابل دریافت نقدی نمی باشد

مراحل درخواست وام شهریه دانشجویی از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری :

ـ دانشجویی که برای بار اول می خواهد درخواست وام دهد :

1 ـ مراجعه به دانشگاه و بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو و وضعیت حقوقی ضامن توسط کارشناس صندوق رفاه مرکز / واحد ، جهت داشتن شرایط دریافت وام بر اساس آئین نامه های صندوق رفاه .

2 ـ دریافت فرمهای سند تعهد و فرم مدارک از دانشگاه .

3 ـ مراجعه دانشجو و ضامن به دفاتر ثبت اسناد رسمی و تکمیل فرم سند تعهد .

4 ـ تحویل سند تعهد و مدارک به دانشگاه محل تحصیل .

5 ـ ایجاد و تشکیل پرونده در سامانه پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس bp.swf.ir

6 ـ پس از ایجاد پرونده در سامانه و تأیید آن توسط کارشناس مرکز / واحد ، مراجعه مجدد به سایت مذکور و درخواست وام شهریه برای ترم جاری .

ـ دانشجویی که قبلاً تشکیل پرونده داده است و ترمهای قبل وام دریافت نموده :

1 ـ در صورت داشتن شرایط ذیل ، مراجعه به سایت bp.swf.ir و درخواست وام جدید برای ترم جاری

ـ شرایط تحصیلی دانشجو جهت اخذ وام :

1 ـ دانشجوی مقطع کارشناسی 8 نیمسال از نیمسال ورود به دانشگاه .

2 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد 4 نیمسال از نیمسال ورود به دانشگاه .

3 ـ دانشجوی مقطع دکتری تخصصی 8 نیمسال از نیمسال ورود به دانشگاه .

ـ شایط ضامن :

1 ـ کارمند رسمی یا پیمانی یکی از ادارات ، ارگانها ، سازمان یا نهادهای دولتی که دارای حکم کارگزینی استخدامی می باشند .

ـ مدارک جهت تشکیل پرونده و ثبت سند تعهد در دفاتر ثبت اسناد رسمی :

1 ـ دو سری کپی از تمام صفحات شناسنامه ضامن و دانشجو ( یک نسخه برای دفتر اسناد رسمی و یک نسخه برای دانشگاه)

2 ـ دو سری کپی از پشت و روی کارت ملی ضامن و دانشجو ( یک نسخه برای دفتر اسناد رسمی و یک نسخه برای دانشگاه)

3 ـ دو سری کپی پشت و روی کارت دانشجویی ( یک نسخه برای دفتر اسناد رسمی و یک نسخه برای دانشگاه)

4 ـ دو سری کپی آخرین حکم کارگزینی و آخرین فیش حقوقی ضامن ( یک نسخه برای دفتر اسناد رسمی و یک نسخه برای دانشگاه)

5 ـ ارائه اصل و کپی سند تعهد ثبت شده در دفاتر ثبت اسناد رسمی به دانشگاه .

تذکرات بسیار مهم :

1 ـ در سند تعهد باید شماره تماس همراه و ثابت دانشجو و ضامن ، کد پستی محل سکونت ضامن و دانشجو ، آدرس دقیق محل سکونت ضامن و دانشجو و آدرس دقیق و تلفن محل کار ضامن ، کامل ثبت گردد ، در غیر اینصورت سند تعهد از درجه اعتبار ساقط می باشد .

2 ـ تکمیل مدارک و ثبت درخواست در سیستم صندوق رفاه هیچ حقی را جهت دریافت تضمینی وام برای دانشجو ایجاد نمی کند ، ملاک ثبت وام برای دانشجو تخصیص اعتبار از طریق صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری به مرکز / واحد می باشد .

3 ـ شماره تلفن همراه دانشجو حتماً باید در سیستم مخابرات ( سامانه شهاب ) به نام شخص دانشجو ثبت گردیده باشد ، با توجه به ارسال کد صحت سنجی به شماره تماس دانشجو جهت ثبت پرونده و درخواست وام ، ارائه این خدمت به دانشجویانی که شماره همراه آنها به نام خودشان نباشد و با کد ملی آنها مطابقت نداشته باشد به هیچ وجه امکانپذیر نمی باشد .

4 ـ درخواست وام در سامانه صندوق رفاه ، فقط برای دانشجویانی فعال می شود که در مهلت مقرر انتخاب واحد نمایند و اطلاعات اشتغال به تحصیل آنان در بازه زمانی مشخص شده به سامانه صندوق رفاه ارسال گردیده باشد .


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر