اخبار برگزیده
1396/7/3 دوشنبه
لیست شماره تلفنهای کارشناسان پاسخگو مراکز و واحدها
ستاد استان   9033033422
سروستان-غفوری 09175392800 9172546653
واحد خاوران- محسن حسینی 09173170318 9173170318
مرکز صفاشهر-بهنام رنجبر  09174133582 9367882952
واحد زرین دشت -مهدی یوسفی 09173316725 9173316725
واحد سرچهان-عبداله معصومی 09178527534  9178527534
واحدارسنجان-نعمت الهی 09173289278  9173289278
واحد بیرم- محسن شریفی 09173815834 9173816011
مرکز آباده - خانم یزدانشناس09171509416 9177519161
مرکز خرامه محمدرضا کشاورز 09171052245 9171061760
واحد اشکنان-الخاص قره زاده 9177048808   9176160910 - 9177220540
واحد آباده طشک-لیلا نگهداری 09178319354  9178319354
واحد رستم-مصطفی طاهری 09171076617  9171244006
واحد اباده طشک -فیض الله رحیمی 09179142775 9175639430
واحد قیروکارزین-اکبر رستمی نژاد 09177920262  9177920262
واحد فراشبند-نجمه عالیشوندی09171883347،مهدی عالیشوندی09177047326 9171883347
کوار- مصطفی میرزایی  09173307829 9173307829
09173875464 محبوبه نوذری 9173875464
واحد بیضا-صدرا احمدی 09171243623  9173107048
واحدزرقان 09164030350 9177056775
 واحد نی ریز- آقای عباسپور ‬09178353925 9171359160
مرکز کازرون-حمیدرضا شعبانی 09171258013  9171258013
واحد مهر-یوسف نوروزی 09171838042  9171838042
مرکزجهرم-سخنوری  09390477130  54230803
 مرودشت 7143340803 9173003674
مرکز شیراز  -  07136222244  9333156313
مرکز شیراز  -  07136222283  9333156360
مرکز شیراز  -  07136222282  9333156381
 واحد لار -   09360532452
واحد ششده - 09173307829

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir