اطلاع رسانی
1402/2/23 شنبه
بازدید معاون اداری،مالی و عمرانی و معاون حقوقی،مجلس و هماهنگی امور استانها از بخشهای مختلف دانشگاه پیام نور مرکز شیراز
بازدید معاون اداری،مالی و عمرانی و معاون حقوقی،مجلس و هماهنگی امور استانها از بخشهای مختلف دانشگاه پیام نور مرکز شیراز
بازدید معاون اداری،مالی و عمرانی و معاون حقوقی،مجلس و هماهنگی امور استانها از بخشهای مختلف دانشگاه پیام نور مرکز شیراز


تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir