اطلاع رسانی
1401/9/2 چهارشنبه
  تمدید مهلت تغییر محل آزمون در روزهای 5 و 6 آذرماه 1401
 با توجه به درخواست مکرر دانشجویان، امکان دسترسی تغییر محل آزمون در تاریخ‌های 05 و 06 آذرماه، از طریق مراجعه به سامانه گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir برای دانشجویان فراهم شد.

 با توجه به درخواست مکرر دانشجویان، امکان دسترسی تغییر محل آزمون در تاریخ‌های 05 و 06 آذرماه، از طریق مراجعه به سامانه گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir برای دانشجویان فراهم شد.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir