اطلاع رسانی
1402/7/30 یکشنبه
مراسم افتتاحیه جشنواره ورزشهای همگانی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور استان فارس
افتتاحیه جشنواره ورزشهای همگانی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور استان فارس در مرکز شیراز برگزار شد.
افتتاحیه جشنواره ورزشهای همگانی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور استان فارس در مرکز شیراز برگزار شد.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir