اطلاع رسانی
1402/1/14 دوشنبه
دیدار رئیس و معاونین دانشگاه پیام نور استان فارس با کارکنان ستادی در نخستین روز فعالیت دانشگاهها در سال 1402
دیدار رئیس و معاونین دانشگاه پیام نور استان فارس با کارکنان ستادی در نخستین روز فعالیت دانشگاهها در سال 1402
دیدار رئیس و معاونین دانشگاه پیام نور استان فارس با کارکنان ستادی در نخستین روز فعالیت دانشگاهها در سال 1402


 

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir