اطلاع رسانی
1401/10/28 چهارشنبه
برگزاری کارگاه آموزشی غربالگری سلامت ویژه بانوان در ستاد مدیریت دانشگاه پیام نور فارس
کارگاه آموزشی غربالگری سلامت ویژه بانوان در ستاد مدیریت دانشگاه پیام نور فارس برگزار شد
 کارگاه آموزشی غربالگری سلامت ویژه بانوان در ستاد مدیریت دانشگاه پیام نور فارس با همت مرکز بهداشت والفجر  و واحد سلامت و بهداشت دانشگاه پیام نور فارس برگزار گردید.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir