اطلاع رسانی
1403/1/29 چهارشنبه
ثبت نام بدون آزمون استعدادهای درخشان پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد. مهر 1403/ شروع ثبت نام از 29 فروردین 1403
ثبت نام بدون آزمون استعدادهای درخشان پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد. مهر 1403/ شروع ثبت نام از 29 فروردین 1403

لینک دانلود فراخوان ،فرم ها و لیست جهت ثبت نام آزمون استعدادهای درخشان

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir