كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1391/8/22 دوشنبه ریاست دانشگاه


رییس دانشگاه پیام نور استان فارس و دبیر منطقه هفت : جناب آقای دکتر محسن جاجرمی زاده
تلفن دفتر ریاست: 07132253140
شماره فکس: 07132253170
پیامک ارتباط با رییس دانشگاه: 3000302302
ملاقات حضوری: روزهای سه شنبه هر هفته با هماهنگی قبلی