كوچك يا بزرگ كردن بخش :.نظر خواهي
ارتباط با مسئولين: شما مي تونيد سئوالات خود را به شماره 3000302302 پيامك نماييد همچنين پيشنهادات و انتقادات خود را از طريق همين فرم با مسئولين دانشگاه مطرح كرده و پاسخ خود را پس از بررسي و تاييد ، دريافت نماييد.
   
متن
موارد زير اختياري مي باشد
نام
سن
پست الكترونيك
شهر
كشور
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید