1399/7/23 چهارشنبه
لینک ارتباط در واتساپ با مراکز و واحدهای استان فارس
بخشهای مختلف مرکز شیراز:

مدیر آموزش مقطع کارشناسی:
Wa.me/+987136222259
.مدیر آموزش تحصیلات تکمیلی:
Wa.me/+987136222244
.کاربر ارشد:
wa.me/+987136222287
.مدیر امتحانات:
wa.me/+987136222277
.مدیر فناوری اطلاعات:
wa.me/+987136222289
.مسئول آموزش های آزاد:
wa.me/+987136222248
.مدیر برنامه ریزی:
wa.me/+987136222292
.دانش آموختگان:
wa.me/+987136222254
مدیر روابط عمومی
wa.me/+987136222267


 سایر مراکز:
نام مرکز/واحد شماره واتساپ مرکز
ستاد استان https://wa.me/+989020401222
ارسنجان https://wa.me/+987143528684
سپیدان https://wa.me/+987136721888
اوز https://wa.me/+987152514400
نی ریز https://wa.me/+989178353925
سروستان https://wa.me/+987137847802
بیرم https://wa.me/+987152554171
نورآبادممسنی https://wa.me/+987142530333
لار https://wa.me/+987152252249
فسا https://wa.me/+987153339523
خنج https://wa.me/+987152628005
واحد آباده طشک https://wa.me/+989178319354
مرکز خرامه https://wa.me/+987132726639
خاوران https://wa.me/+987154513077
اشکنان https://wa.me/+989177322543
صفاشهر https://wa.me/+987144454850
فیروزآباد https://wa.me/+987138729803
اقلید  https://wa.me/+989178518518
مرودشت https://wa.me/+987143340805
داراب https://wa.me/+989362887488
شیراز https://wa.me/+987136222267
بوانات https://wa.me/+987144405813
جهرم https://wa.me/+987154230701
ششده و قره بلاغ https://wa.me/+987153463932
بیضا https://wa.me/+98713673223
قیروکارزین https://wa.me/+989177920262
کازرون https://wa.me/+9871442244210
لامرد https://wa.me/+989173832490
استهبان https://wa.me/+987153231003
واحد رستم https://wa.me/+989179233376
زرقان https://wa.me/+987132629298
فراشبند https://wa.me/+989177047326
آباده https://wa.me/+987144354075
گله دار https://wa.me/+989178823383
زرین دشت https://wa.me/+989170572957
پاسارگاد https://wa.me/+989173061968
1397/10/12 چهارشنبه

شیراز

http://shiraz.fars.pnu.ac.ir

زرقان

http://zarghan.Fars.pnu.ac.ir

استهبان

http://Estahban.Fars.pnu.ac.ir

کوار

http://kavar.Fars.pnu.ac.ir

آباده

http://Abadeh.Fars.pnu.ac.ir

سروستان

http://sarvestan.Fars.pnu.ac.ir

بوانات

http://Bavanat.Fars.pnu.ac.ir

خرامه

http://Kherameh.Fars.pnu.ac.ir

فراشبند

http://farashband.Fars.pnu.ac.ir

نورآباد

http://Mamasani.Fars.pnu.ac.ir

رستم

http://rostam.Fars.pnu.ac.ir

کازرون

http://Kazeroon.Fars.pnu.ac.ir

زاهدشهر

http://zahedshahr.Fars.pnu.ac.ir

فسا

http://Fasa.Fars.pnu.ac.ir

اوز

http://evaz.Fars.pnu.ac.ir

جهرم

http://Jahrom.Fars.pnu.ac.ir

پاسارگاد

http://pasargad.Fars.pnu.ac.ir

داراب

http://Darab.Fars.pnu.ac.ir

آباده طشک

http://abadehtashk.Fars.pnu.ac.ir

فیروزآباد

http://Firoozabad.Fars.pnu.ac.ir

نودان

http://nowdan.Fars.pnu.ac.ir

صفاشهر

http://Safashahr.Fars.pnu.ac.ir

گله دار

http://galehdar.Fars.pnu.ac.ir

لامرد

http://Lamerd.Fars.pnu.ac.ir

بیرم

http://beyram.Fars.pnu.ac.ir

نی ریز

http://Neyriz.Fars.pnu.ac.ir

قیروکارزین

http://ghirokarzin.Fars.pnu.ac.ir

اشکنان

http://Ashkanan.Fars.pnu.ac.ir

ششده

http://sheshdeh.Fars.pnu.ac.ir

مرودشت

http://Marvdasht.Fars.pnu.ac.ir

لار

http://Lar.Fars.pnu.ac.ir

خنج

http://Khonj.Fars.pnu.ac.ir

اقلید

http://eghlid.Fars.pnu.ac.ir

سپیدان

http://Sepidan.Fars.pnu.ac.ir

زرین دشت

http://zarrindasht.Fars.pnu.ac.ir

خاوران

http://Khavaran.Fars.pnu.ac.ir

سرچهان

http://sarchahan.Fars.pnu.ac.ir

ارسنجان

http://arsenjan.Fars.pnu.ac.ir

بیضا

http://beyza.Fars.pnu.ac.ir

1391/9/20 دوشنبه