1391/9/20 دوشنبه
استان فارس - شیراز - میدان دانشجو- خیابان ساحلی غربی - نبش کوچه 10-مدیریت دانشگاه پیام نور فارس
کدپستی:38565-71436 
تلفن گویا:   07132253161 
پرسش و پاسخ در شبکه های اجتماعی : 09020401222

 

کانالهای اطلاع رسانی در فضای مجازی

اینستاگرام:

https://www.instagram.com/farspnu

https://www.instagram.com/fars.pnu


 

واتساپ:

https://chat.whatsapp.com/E0CkqwDvYMYKVgRYHALNzf


https://chat.whatsapp.com/HN41oxJgYxlF3rEHTQMRFc


https://chat.whatsapp.com/LYEVhS9nqHv245Z0fdDtaL


https://chat.whatsapp.com/CTrLLQlO95lJhwvsAyFsTR


https://chat.whatsapp.com/CjfK3n0ojGyEUSSBcRFuKMhttps://chat.whatsapp.com/Ed9zyO3QqSP9rVD6nRXr2S

https://chat.whatsapp.com/Gza7kPw30KKLfJjqy6TA45

https://chat.whatsapp.com/BIn6LNxvFK86EKd0i9Z7Jq

https://chat.whatsapp.com/HFwcQ3qbHnT3OzpNK2ZSZv


https://chat.whatsapp.com/G79gAGJ8qQbIpwVRwBPs34

https://chat.whatsapp.com/Kg5FMmpOYz0B2soCQI4KTE

https://chat.whatsapp.com/CjfK3n0ojGyEUSSBcRFuKM

https://chat.whatsapp.com/I2XdcLdCHN58Ykh1gAVeX7

https://chat.whatsapp.com/CdXaSzTPrXD3whug2wS4Gh

https://chat.whatsapp.com/EFj2KziherU19hnhow460n


https://chat.whatsapp.com/Ij9r87PMLm2Eck6pcFsgtD

https://chat.whatsapp.com/KHpQodNM5CqDs8xz48KdwN

https://chat.whatsapp.com/DtFlvKNQxGv0Y3E257v4da

https://chat.whatsapp.com/CTrLLQlO95lJhwvsAyFsTR

https://chat.whatsapp.com/DEIBD0OtxD6BnUxgJiMmUA

https://chat.whatsapp.com/Gm6D90XRIw76rIZXZqXRIp

https://chat.whatsapp.com/KXSh6YUEQRSEr4D0PhdyR6


https://chat.whatsapp.com/C53fjOYPMDG24wve9TYdCl

https://chat.whatsapp.com/EFj2KziherU19hnhow460n

https://chat.whatsapp.com/E14pmIZtwTg6KJnIJQdvus

https://chat.whatsapp.com/HdkM6O3hxXP3Wjshve88K5

https://chat.whatsapp.com/LYEVhS9nqHv245Z0fdDtaL

https://chat.whatsapp.com/H874HSoMg6u6vPB4Ir93iV

https://chat.whatsapp.com/HN41oxJgYxlF3rEHTQMRFc

https://chat.whatsapp.com/KyVqptqA7fuHBfHuRdXKQ1


هاتگرام:

tlgrm.in/farspnu

ایتا:

https://eitaa.com/farspnu

سروش:

https://sapp.ir/farspnu

آپارات:

https://www.aparat.com/farspnu