اطلاع رسانی
1400/10/15 چهارشنبه
درخشش استاد مدعو دانشگاه پيام نور مركز استهبان و پژوهشگر استان فارس در جشنواره كشوري پژوهش هاي مهارت محور
كتاب دكتر جعفر صادقي فر، پژوهشگر استان فارسي از شهرستان استهبان در جشنواره كشوري پژوهش مهارت محور كشوري كه از طرف سازمان فني و حرفه اي كشور برگزار شد، به عنوان تنها كتاب برگزيده سال انتخاب شد.

.

كتاب دكتر جعفر صادقي فر، پژوهشگر استان فارسي از شهرستان استهبان در جشنواره كشوري پژوهش مهارت محور كشوري كه از طرف سازمان فني و حرفه اي كشور برگزار شد، به عنوان تنها كتاب برگزيده سال انتخاب شد.
عنوان اين كتاب، ارائه مدل توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي در ايران ، مبتني بر كشورهاي منتخب نام دارد و توسط دكترجعفر صادقي فر پژوهش وتاليف شده است.
براساس اين گزارش، در جشنواره كشوري پژوهش مهارت محور سازمان فني و حرفه اي كشور كه آبان ماه ۱۴۰۰ فراخوان عمومي آن انجام شد، يك هزار و ۱۱۹ اثر در بخش هاي مقاله، پايان نامه، كتاب و طرح هاي پژوهشي به اين جشنواره
ارسال شد.
در بخش تاليف و ترجمه كتاب از بين 372 كتاب ارسالي به دبيرخانه پس از فرآيند داوري، كتاب ارائه مدل توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي در ايران مبتني بر كشورهاي منتخب به عنوان تنها كتاب برگزيده سال از طرف داوران كشوري انتخاب شد كه شناسنامه اين كتاب در سايت دانشگاه فني و حرفه اي كشور به آدرس
https://tvu.ac.ir/fa/583592
نيز قابل رويت است.
جعفر صادقي فر دانش آموخته دكتري رشته مديريت و ليسانس رياضي است.
از سوابق علمي-پژوهشي، آموزشي و اجرايي دكتر صادقي فر مي توان به ۱۱ سال سابقه مديريتي در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي، دبيرستان هاي متوسطه، مربي،كارشناس هنرستان ها و همچنين مدرس دانشگاه پرديس فرهنگيان ، دانشكده فني و حرفه اي ،دانشگاه هاي آزاد اسلامي و پيام نور و مدرس دوره هاي ضمن خدمت فرهنگيان، دوره هاي كوتاه مدت و كارگاه هاي آموزشي دانشگاه اشاره كرد.
همچنين از افتخارات اين محقق برگزيده استاني مي توان به رابط اقدام پژوهي برتر در سال ۱۳۹۷
،دبير نمونه استاني در سال هاي ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸،مدير نمونه استاني در سال ۱۳۹۲ اشاره كرد.
ياد آور مي شود، پايان نامه كارشناسي ارشد اين محقق و پژوهشگر ملي نيز تحت عنوان بررسي رابطه نظام ارزشي با تعهد سازماني است، كه موفق به كسب امتيازمطلوب از كميسيون ارزيابي آثار وتأليفات سازمان آموزش و پرورش استان فارس شد و در نهايت مورد پذيرش شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش قرار گرفت ولوح تقدير پژوهش هاي برتر فرهنگي
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان فارس را به خود اختصاص داد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر