اطلاع رسانی
1401/9/12 شنبه
برگزاري آيين تكريم و معارفه مدير مالي دانشگاه پيام نور استان فارس
آيين تكريم و معارفه مدير مالي دانشگاه پيام نور استان فارس برگزار شد

.

مراسم تكريم و معارفه مديران قديم و جديد مالي دانشگاه پيام نوراستان فارس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نوراستان فارس ، دراين مراسم با تجليل از 9 سال زحمات آقاي آقا رضا كوثري در حوزه مديريت امورمالي، آقاي علي اميدي به عنوان سرپرست جديد امورمالي دانشگاه پيام نورفارس معرفي شد.
اين مراسم با حضور مهندس سليمي، معاون مديركل مالي دانشگاه پيام نور كشور ، دكتر جاجرمي زاده رئيس دانشگاه پيام نور فارس، دكتر خسروي معاون اجرايي استان، مهندس رحيمي رئيس اداره اموال دانشگاه پيام نور كشور ، جمعي از مديران ستادي و همكاران بخش مالي دانشگاه برگزار شد.
دكتر محسن جاجرمي زاده، رئيس دانشگاه پيام نوراستان فارس درابتداي اين نشست، سرمايه انساني را مهم ترين و گرانبهاترين منابع هر سازمان عنوان كرد و با تقدير از زحمات متعهدانه،صادقانه و قانونمند آقاي آقارضا كوثري مديرسابق مالي دانشگاه، ابراز اميدواري كرد زمينه بهره مندي از تجارب اين مديرمتعهد،مخلص و قانونمندار همچنان ادامه يابد.
وي همچنين براي آقاي اميدي به عنوان فردي با تجربه ، دلسوز و توانمند آرزوي موفقيت روزافزون نمود.
در بخش ديگري از اين مراسم، مهندس سليمي معاون مديركل مالي دانشگاه پيام نوركشور اظهارداشت: دانشگاه پيام نور فارس يكي از استانهاي تراز اول كشور است كه در همه بخشهاي مرتبط با امور مالي از جمله جذب شهريه، درآمدهاي غيرشهريه اي،آموزش هاي آزاد و... در رده هاي برتر كشور قراردارد.
وي با تشكر از آقاي آقارضا كوثري مديرسابق مالي دانشگاه پيام نور استان فارس ،موفقيت هاي بدست آمده را حاصل تلاش و جديت همكاران دانشگاه درهمه حوزه ها عنوان كرد و به مجموعه مديريت ارشد دانشگاه پيام نوراستان فارس اين موفقيت ها را تبريك گفت. وي همچنين از زحمات پيگير و متعهدانه آقاي آقارضا كوثري در چندين سال سمت مديريت مالي استان فارس تقدير و تشكر نمود و آرزوي توفيق و سلامتي براي ايشان از درگاه احديت خواستار شد.
سليمي، جا به جايي مديران را در راستاي پويايي و بهترشدن روند پيشبرد هر مجموعه ذكر كرد و از قبول مسئوليت مديريت مالي استان توسط آقاي علي اميدي تقدير و براي ايشان آرزوي موفقيت نمود.
معاون مديركل مالي دانشگاه پيام نور در بخش ديگري از سخنان خود اظهارداشت: با پيگيري هاي صورت گرفته و تعامل و همكاري لازم با وزارت علوم،تحقيقات و فناوري و سازمان برنامه و بودجه كشور، بخشي از مطالبات پاداش پايان خدمت بازنشستگان سال 1400 دانشگاه پرداخت و انشالله در آينده نزديك بقيه مطالبات بازنشستگان مربوط به پايان سال1400،پرداخت خواهد شد. همچنين مطالبات مربوط به حق التدريس مدرسان مدعو نيمسال 3992 درحال نهايي شدن و پرداخت است. بازخريد مرخصي همكاراني كه مستندات پرونده آنان تكميل شده است نيز پرداخت شده وانشالله تا پايان ماه تفاوت احكام همكاران نيز پرداخت مي گردد.
در بخش پاياني اين مراسم، اميدي ،سرپرست جديد مالي دانشگاه پيام نور استان فارس ابراز اميدواري كرد به ياري خداوند، حمايت مجموعه هاي مديريتي استان و سازمان مركزي و تلاش همكاران ، روند رو به پيشرفت دانشگاه پيام نور استان فارس در حوزه مالي بيش از گذشته با موفقيت ادامه يابد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر