اطلاع رسانی
1403/3/30 چهارشنبه
پانزدهمین همایش ملی زمین شناسی بصورت مجازی در دانشگاه پیام نور استان فارس(شیراز) و با همکاری موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام برگزار شد
پانزدهمین همایش ملی زمین شناسی بصورت مجازی برگزار شد

.

پانزدهمین همایش ملی زمین شناسی بصورت مجازی در دانشگاه پیام نور استان فارس(شیراز) و با همکاری موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام  برگزار شد

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر