كوچك يا بزرگ كردن بخش :.منو اشيا عمودي
صفحه اصلي
اخبار
بازديدها
راهنمای دانشجویان
ورود
1397/6/31 شنبه مشاهده برنامه کلاسی برنامه کلاسی دانشجو پس از انتخاب واحد در سامانه گلستان از طریق گزارش 101 مشاهده نتیجه ثبت نام ، قابل دسترس خواهد بود
 
امتیاز دهی