ویژه
 چهار فرزند یک خانواده در دانشگاه پیام نور ششده و قره بلاغ مشغول به تحصیل می باشند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور ششده و قره بلاغ ، چهار فرزند یک خانواده در دانشگاه پیام نور ششده و قره بلاغ مشغول به تحصیل می باشند.

آقایان و خانم ها اسماعیل ، عارف ، زهرا و طاهره فرزندان محمد ابراهیم دهقان ششده چهار فرزندی هستند که در دانشگاه پیام نور ششده و قره بلاغ مشغول تحصیل می باشند.

گفتنی است زهرا دهقان ششده دانشجوی رشته حسابداری ورودی سال 90 ، اسماعیل دهقان ششده دانشجوی رشته مدیریت بازرگانی ورودی سال 91 ، عارف دهقان ششده دانشجوی رشته علوم اقتصادی ورودی سال 92 و طاهره دهقان ششده دانشجوی رشته حسابداری ورودی سال 93 می باشند.

شایان ذکر است که در این دانشگاه سه خانواده سه فرزندی و بیست و دو خانواده دو فرزندی نیز مشغول به تحصیل می باشند. که این نشان دهنده تحقق شعار دانشگاه پیام نور که "آموزش برای همه، همه وقت و همه جا " می باشد ، فراهم شده باشد و با توجه به اینکه هزینه شهریه این دانشگاه هم نصف و حداکثر دو سوم سایر دانشگاههاست امکاناتی فراهم شده است که خانواده ها بتوانند فرزندان خود را به این دانشگاه بفرستند

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر