ویژه
 

اداره فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان فارس موفق به برگزاری و ثبت بیشترین تعداد کرسی های آزاداندیشی در سال 1393 در سامانه کرسی های آزاداندیشی دانشگاه پیام نور در بین سایر مراکز استانی دانشگاه های پیام نور کشور گردید

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر