اطلاعیه ها
1397/11/9 سه‌شنبه
اخذ یک عنوان درس همراه با پایان نامه
اخذ یک عنوان درس باقی مانده به همراه پایان نامه امکان پذیر شد

.

براساس اعلام معاونت آموزشی دانشگاه، پیرو اطلاعیه مورخ 97/10/26 درخصوص اخذ یک عنوان درس همراه با پایان نامه و مقررات تبصره 3 ماده 29 آئین نامه آموزشی به اطلاع می رساند: دانشجویان شیوه آموزشی پژوهشی که فقط یک درس برای تکمیل مرحله آموزشی خود دارند با رعایت موارد ذیل می توانند آن یک درس را به همراه پایان نامه اخذ نمایند.

1.           میانگین کل دروس گذرانده شده دانشجو حداقل 14 باشد .

2.           با توجه به تبصره 2 ماده 8 آئین نامه آموزشی درس باقی مانده نباید درس روش تحقیق باشد.

3.           جلسه دفاع این دانشجویان الزاما بعد از گذراندن درس باقی مانده ( کسب نمره قبولی در آن درس و همچنین کسب حداقل میانگین کل نمرات 14 ) برگزار می شود.

4.           در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو پس از گذراندن یک  درس باقی مانده کمتر از نمره 14 شد مطابق تبصره 1 ماده 29 آئین نامه آموزشی ، دانشجو ملزم به اخذ دروس جهت کمبود جبران میانگین خواهد بود. در این حالت ، واحد پایان نامه حذف و دانشجو پس از کسب حداقل میانگین کل 14می تواند نسبت به اخذ پایان نامه در قالب سنوات مجاز تحصیلی اقدام نماید.

 


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر