اطلاعیه ها
1397/12/11 شنبه
نخستین جشنواره دانشجویی ایده ها و دستاوردهای برتر علمی،فرهنگی و هنری در حوزه دانشگاه سبز

.

نخستین جشنواره دانشجویی ایده ها و دستاوردهای برتر علمی،فرهنگی و هنری در حوزه دانشگاه سبز،توسط معاونت اداری،مالی،مدیریت منابع و معاونت فرهنگی و اجتماعی در روزهای 25 و 26 فروردین ماه سال 1398 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.

مقتضی است؛ دستور فرمائید مستندات مربوط به ایده ها و دستاوردهای علمی،فرهنگی و هنری دانشجویی مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور در حوزه های مختلف مدیریت سبز را حداکثر تا تاریخ 15 اسفند ماه سال جاری در آدرس 1122/omrani.msrt.ir/fa/page بارگذاری نمایند

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر