اطلاعیه ها
1401/3/4 چهارشنبه
نكات قابل توجه دانشجويان در جلسات امتحان

.

نكات قابل توجه دانشجويان در جلسات امتحان
1- ورود دانشجويان به جلسه امتحان بدون كارت ورود به جلسه آزمون(گزارش 428) ممنوع مي باشد.
2- شركت دانشجو در جلسه امتحان بدون برگه پري پرينت (پاسخنامه) ممنوع مي باشد.
3- درج مشخصات به همراه شماره دانشجويي و امضاء مشخص در پايين صفحه پري‌پرينت(پاسخنامه) توسط دانشجو الزامي است.
3- به همراه داشتن كارت دانشجويي تمديد شده الزامي است.
4- امتحان رأس ساعت مقرر شروع مي گردد. شايسته است دانشجويان عزيز نيم ساعت قبل از برگزاري امتحان در محل حاضر باشند.
5- در هر جلسه امتحان قبل از برگزاري جلسه شماره صندلي هر دانشجو اعلام مي گردد. مقتضي است هر دانشجو در جاي خود مستقر گرديده، بديهي است عدم رعايت اين موضوع تخلف امتحاني محسوب مي گردد .
6- دانشجويان گرامي بايستي مداد، مداد پاكن، مدادتراش و خودكار آبي به همراه داشته باشند.
7- پس از شروع جلسه حضور و غياب انجام مي گردد و هر دانشجو بايستي پس از نوشتن نام و نام خانوادگي ليست حضور غياب را امضاء نمايد (عدم انجام مورد فوق غيبت محسوب مي گردد)
8- در پاسخنامه دروس تستي، مشخصات دانشجو شامل نام و نام خانوادگي، كد درس، كد مركز و شماره صندلي به همراه تصوير دانشجو پرينت گرديده، هر دانشجو بايستي مشخصات فوق را چك نموده و در صورت مغايرت بلافاصله به مسئول آزمون اطلاع دهد .
9- پاسخننامه هاي تستي با مداد مشكي پر رنگ و پاسخنامه هاي تشريحي با خودكار تكميل گردد.
10-با توجه به اينكه تصحيح پاسخنامه هاي تستي به صورت كامپيوتري انجام و براي هر دانشجو فقط يك برگ پاسخنامه توزيع مي گردد، از تا كردن و مخدوش كردن پاسخنامه جداً خودداري نموده. مسئوليت عدم رعايت اين موضوع بعهده دانشجو مي باشد.
11- نگهداري وسايل شخصي همانند كيف، كتاب،وجه نقد بعهده دانشجو مي باشد و دانشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال وسايل دانشجو ندارد.
 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر