اطلاعیه ها
1401/3/4 چهارشنبه
موارد بسیار مهم در زمان حضور در جلسه آزمون

.


ضمن آرزوي توفيق الهي براي دانشجويان عزيز، جهت برگزاري هرچه بهتر امتحانات پايان ترم نيمسال جاري توجه شما عزيزان را به نكات مهم ذيل جلب مي‌نمائيم.
بديهي است در صورت عدم رعايت موارد ذيل و بروز هرگونه مشكل عواقب ناشي از آن بعهده شخص دانشجو مي‌باشد و با دانشجوي خاطي طبق مقررات برخورد خواهد شد. اين اطلاعيه به منزله ابلاغ به كليه دانشجويان مي‌باشد و عدم اطلاع از آن مانع از اجراي مقررات نخواهد شد.
1ـ بمنظور ايجاد نظم و آرامش و رعايت مقررات در امتحانات پايان نيمسال و استفاده كامل شما از زمان مفيد امتحان، درب حوزه‌هاي امتحاني براي انجام امور زير نيم ساعت قبل از شروع امتحان بسته خواهد شد. بنابراين توصيه مي‌شود يك ساعت قبل در محل حوزه امتحاني حضور بهم رسانيد.
الف) كنترل محل استقرار صحيح دانشجويان براي پيشگيري از دريافت برگه سؤال با كد غير مرتبط
ب) توزيع پاسخنامه‌ها جهت كنترل دقيق مشخصات
ج) توزيع به موقع برگه‌هاي سؤال
د) تهيه مقدمات حضور و غياب
با توجه به موارد فوق تأكيد مي‌شود يك ساعت قبل از شروع امتحان در حوزه امتحاني حضور يابيد و پيش‌بيني لازم براي زمان، مسير، وسيله اياب و ذهاب عمومي و مشكلات احتمالي را نموده و به موقع از منزل خارج شويد.
2ـ بعد از بسته شدن درب حوزه‌ها، از ورود دانشجو جلوگيري خواهد شد.

3ـ براي ورود به جلسه امتحان، همراه داشتن كارت ورود به جلسه (گزارش 428) و كارت دانشجويي معتبر و همچنين كارت ملي يا شناسنامه عكسدار الزامي است، در غير اينصورت از ورود دانشجو جلوگيري بعمل مي‌آيد.
4ـ همراه داشتن هرگونه وسايل اضافي از قبيل تلفن همراه، ريموت، كتاب، جزوه، برگه يادداشت، كيف و ... ممنوع مي‌باشد.
5ـ بمحض ورود به محوطه حوزه از روي تابلوي اعلانات از محل برگزاري آزمون درس خود اطلاع حاصل نموده و باتوجه به راهنماي نصب شده به سمت حوزه حركت نمائيد.

6ـ قبل از ورود به جلسه امتحان، شماره صندلي خود را از روي ليست شماره صندلي الصاق شده كنار درب حوزه و راهنماي محل استقرار صندلي‌ها مشخص نمائيد
7 ـ هنگام ورود به جلسه , آرامش را حفظ نموده و هرچه سريعتر بر روي صندلي خود استقرار يابيد سپس مشخصات سربرگ پاسخنامه با مشخصات خود از قبيل نام و نام خانوادگي، شماره دانشجويي، نام درس و ... كنترل و در صورت مشاهده هرگونه مغايرت به مراقب مربوطه اطلاع تا جهت رفع آن اقدام گردد .
تذكر بسيار مهم: شماره يا كد درس و نام درس مندرج در كارت ورود به جلسه آزمون، پاسخنامه پرينت شده و بالاي برگ سؤال مي‌بايست يكي باشد. در غير اينصورت قبل از پاسخگويي به سؤالات مراقب مربوطه را در جريان قرار دهيد.
8ـ تكميل و امضاي گوشه سمت راست پايين پاسخنامه تستي (آبي رنگ) با خودكار آبي الزامي مي‌باشد در صورتي كه تكميل و امضا نگردد , به منزله غيبت در امتحان محسوب شده و نمره صفر براي آن درس منظور خواهد شد .
- تا زماني كه توسط مسئول جلسه , شروع آزمون اعلام نشود , دانشجو اجازه استفاده از برگ سئوال را ندارد .
- پس از شروع , ابتدا دقت شود چنانچه سوال كدسري دارد در محل پاسخنامه تستي كد سري سوال درج و تكميل شود

9ـ پاسخ سؤالات تستي با مداد مشكي نرم و پاسخ سؤالات تشريحي با خودكار آبي داده شود.
در غير اينصورت پاسخنامه تصحيح نخواهد شد. ضمناً درج كامل كد درس برروي سربرگ پاسخنامه تشريحي الزامي است .

تذكر مهم: درج مشخصات كامل از قبيل نام و نام خانوادگي، رشته، نام درس ، گروه درسي و شماره صندلي به روي سربرگ پاسخنامه تشريحي ـ پيش‌نويس و برگه سؤال الزامي است. در صورت عدم تكميل، تخلف آموزشي محسوب مي‌شود. ضمناً در صورتي كه دانشجو تمايل به پاسخگويي به سؤالات تشريحي ندارد مي‌بايست با درج جمله «پاسخنامه سفيد است» ذيل آن را امضاء و به مراقب تحويل نمايد.
10ـ وقت آزمون، تعداد سؤالات، نوع سؤال و مجاز بودن ماشين حساب و ... در سربرگ سؤال درج شده است. تأكيد مي‌شود به ا ين موارد توجه لازم نماييد. ضمناً درج هرگونه علامت بر روي برگه سؤال تخلف آموزشي محسوب مي‌شود.

11ـ امضاي ليست حاضرين به معناي حضور در جلسه امتحان مي‌باشد و تا 20 دقيقه بعد از شروع امتحان مي‌بايست ليست مذكور توسط رابط از دانشجوي حاضر در جلسه امضا گرفته شود. چنانچه رابط جهت اخذ امضا به شما مراجعه ننمايد مراتب سريعاً به رابط مربوطه اطلاع داده شود.

ضمناً عدم امضاي ليست حاضرين به منزله غيبت در امتحان مي‌باشد و نمره صفر براي آن درس منظور مي‌شود.
12ـ همراه داشتن مداد، پاك كن، خودكار آبي، مداد تراش و ماشين حساب ساده در جلسه امتحان ضروري مي‌باشد.
رد و بدل كردن اينگونه وسايل در جلسه امتحان تخلف آموزشي محسوب شده و طبق آيين نامه كميته انضباطي برخورد خواهد شد.

13ـ با توجه به اينكه سؤالات امتحاني از بانك سؤال مستقر در سازمان مركزي دانشگاه پيام نور به صورت متمركز طرح و ارسال مي‌گردد. بنابراين در صورت وجود ايراد به سؤالات , مسئولين برگزاري امتحانات مجاز به تغيير در صورت يا محتواي سؤال و گزينه‌ها نمي باشند , در چنين شرايطي دانشجو مي‌بايست پس از خروج از حوزه با مراجعه به سامانه گلستان حد اكثر تا 5 روز پس از امتحان با ذكر شماره سؤال و نوع خطا نسبت به ثبت اعتراض اقدام لازم را انجام دهيد . تا بررسي و در صورت صحت براي حذف سؤال اقدام گردد.
در پايان ضمن آرزوي موفقيت در امتحانات پايان ترم به استحضار مي‌رساند رعايت شئونات دانشجويي و اسلامي الزامي مي‌باشد.

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر